Advertisement

सलाम

पावसात अख्खा संसार वाहून गेला तरीही गाड्यांचे अपघात होऊ नयेत म्हणून ती ७ तास मॅनहोलजवळ उभी राहिली .

सलाम
Advertisement