क्रिया-प्रतिक्रिया

सध्या देशात सिनेमावाल्यांचं काही खरं नाही.