२६ जुलै

२६ जुलै २००५ चा तो दिवस मुंबईकर कधीही विसरू शकणार नाहीत असाच होता. जणू काही आकाशच फाटले आहे असे वाटावे असा तो अनुभव आजही मुंबईसाठी कायमचा आठवणीत राहणारा दिवस आहे. मुसळधार पावसाने मुंबईची वाताहत झाली होती.