लोकसभा सदस्य, खासदार

Select Location

Showing 1-20 of 32 लोकसभा सदस्य, खासदार

 • खासदार (उत्तर पश्चिम मुंबई)

  •   
  • श्री. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
  •   
  • ४, स्नेहदीप, आरे मार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई – ४०००६३.
  •   
  • 022-29270262 /
 • खासदार (उत्तर पश्चिम मुंबई)

  •   
  • श्री. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
  •   
  • ४, स्नेहदीप, आरे मार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई – ४०००६३.
  •   
  • 022-29270262 /
 • खासदार (उत्तर पश्चिम मुंबई)

  •   
  • श्री. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
  •   
  • ४, स्नेहदीप, आरे मार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई – ४०००६३.
  •   
  • 022-29270262 /
 • खासदार (उत्तर पश्चिम मुंबई)

  •   
  • श्री. गजानन चंद्रकांत कीर्तिकर
  •   
  • ४, स्नेहदीप, आरे मार्ग, गोरेगाव (पूर्व), मुंबई – ४०००६३.
  •   
  • 022-29270262 /
 • खासदार (उत्तर मुंबई)

  •   
  • श्री. गोपाळ शेट्टी
  •   
  • ७०१, सोमा टॉवर, गुलमोहर सोसायटी, आर. एम. भट्टड मार्ग, चिकूवाडी, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०००९२.
  •   
  • 022-28998999
 • खासदार (उत्तर मुंबई)

  •   
  • श्री. गोपाळ शेट्टी
  •   
  • ७०१, सोमा टॉवर, गुलमोहर सोसायटी, आर. एम. भट्टड मार्ग, चिकूवाडी, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०००९२.
  •   
  • 022-28998999
 • खासदार (उत्तर मुंबई)

  •   
  • श्री. गोपाळ शेट्टी
  •   
  • ७०१, सोमा टॉवर, गुलमोहर सोसायटी, आर. एम. भट्टड मार्ग, चिकूवाडी, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०००९२.
  •   
  • 022-28998999
 • श्री. गोपाळ शेट्टी

  •   
  • श्री. गोपाळ शेट्टी
  •   
  • ७०१, सोमा टॉवर, गुलमोहर सोसायटी, आर. एम. भट्टड मार्ग, चिकूवाडी, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई - ४०००९२.
  •   
  • 022-28998999
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मुंबई)

  •   
  • श्री. अरविंद सावंत
  •   
  • ३/८७, मिठीबाई बिल्डिंग, आचार्य दोंदे मार्ग, शिवडी, मुंबई - ४०००१५.
  •   
  • 022-24163600
 • खासदार (दक्षिण मध्य मुंबई)

  •   
  • श्री. राहुल शेवाळे
  •   
  • शिवतीर्थ, १०बी / १२, बी. ए. आर. सी. , न्यू मंडाला कॉलनी, गेट नं ६ च्या समोर, सायन - ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 022-25582244
 • खासदार (दक्षिण मध्य मुंबई)

  •   
  • श्री. राहुल शेवाळे
  •   
  • शिवतीर्थ, १०बी / १२, बी. ए. आर. सी. , न्यू मंडाला कॉलनी, गेट नं ६ च्या समोर, सायन - ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 022-25582244
 • खासदार (दक्षिण मध्य मुंबई)

  •   
  • श्री. राहुल शेवाळे
  •   
  • शिवतीर्थ, १०बी / १२, बी. ए. आर. सी. , न्यू मंडाला कॉलनी, गेट नं ६ च्या समोर, सायन - ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 022-25582244
 • खासदार (दक्षिण मध्य मुंबई)

  •   
  • श्री. राहुल शेवाळे
  •   
  • शिवतीर्थ, १०बी / १२, बी. ए. आर. सी. , न्यू मंडाला कॉलनी, गेट नं ६ च्या समोर, सायन - ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 022-25582244
 • खासदार (दक्षिण मध्य मुंबई)

  •   
  • श्री. राहुल शेवाळे
  •   
  • शिवतीर्थ, १०बी / १२, बी. ए. आर. सी. , न्यू मंडाला कॉलनी, गेट नं ६ च्या समोर, सायन - ट्रॉबे रोड, मुंबई - ४०००८८.
  •   
  • 022-25582244