स्वच्छता जनजागृती रॅली

 Malad
स्वच्छता जनजागृती रॅली
स्वच्छता जनजागृती रॅली
See all

मालाड – मालाड पूर्वेकडील शाळांतील विदयार्थ्यांनी सोमवारी स्वच्छतेबाबत जनजागृती करण्यासाठी स्वच्छता रॅली काढली. 'हमारा स्टेशन हमारी शान' अभियानांतर्गत रॅली काढण्यात आली. मालाड पूर्वेकडील पोदार हायस्कूल, चिल्ड्रन्स अॅकडमी शाळेच्या विदयार्थ्यांनी या स्वच्छता अभियान रॅलीत सहभाग घेतला. मालाड स्टेशन ते मालाड पूर्वेकडील स्टेशन परिसरात विदयार्थ्यांनी ही रॅली काढून स्वच्छतेचा संदेश दिला.

Loading Comments