सेनेची कोंडी

'कॅब' विधेयकावरून शिवसेनेने स्वत:ची कोंडी करून घेतली आहे.