Chembur Fire Station

  •   
  • P.R.Parulekar
  •   
  • Near Chembur Naka Bus Stop, Ganesh Nagar, Kurla East, Mumbai- 400024.
  •   
  • 101, 022-252248
  •   
  • 9930464754