रक्त बैंक

Select Location

Showing 1-20 of 46 रक्त बैंक

 • हिंदुजा नॅशनल हॉस्पिटल & मेडिकल रिसर्च

  •   
  • N.A
  •   
  • वीर सावरकर रोड, माहीम (पश्चिम), मुंबई - 400 016.
  •   
  • 24452222, 24451
 • इ.एस.आय.एस. हॉस्पिटल

  •   
  • N.A
  •   
  • गणपत जाधव मार्ग, डॉ. ए. बेसंट रोड, वरळी नाक्या जवळ, वरळी, मुंबई - ४०००१८.
  •   
  • 24932390, 24933
 • डॉ. धरपुरे ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • 489, इडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई - 400019.
  •   
  • 24091603, 24092
 • सायन हॉस्पिटल ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रोड, सायन (पश्चिम), मुंबई - ४०००२२.
  •   
  • 24076381,240763
 • सुशीलाबेन आर. मेहता & सर किकाबाई पी. कार्डिक ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • प्लॉट नं. ९६, रोड नं. ३१, गांधी मार्केट जवळ, सायन, मुंबई - ४०००२२.
  •   
  • 24035455-59
 • बी. पि. टी. ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • अँटॉप हिल, नाडकर्णी पार्क, वडाळा (पूर्व), मुंबई - 400031.
 • डॉ. धरपुरे ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • 489, इडनवाला रोड, माटुंगा, मुंबई - 400019.
  •   
  • 24091603, 24092
 • हाफकिन इन्स्टिटयूट

  •   
  • N.A
  •   
  • परेल
  •   
  • 24164350
 • के. इ. एम. हॉस्पिटल, ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • परेल,मुंबई-400 012
  •   
  • 24136051,241314
 • नॅशनल प्लास्मा फ्रॅक्शनेशन सेंटर

  •   
  • N.A
  •   
  • 7वा माला,न्यू बिल्डिंग, के.इ.एम हॉस्पिटल, परेल-400012
  •   
  • 24163877
 • एन.वाडिया मॅटरनीटी हॉस्पिटल

  •   
  • N.A
  •   
  • आचार्य धोंडे मार्ग,परेल,मुंबई-400012
  •   
  • 24146963, 2414
 • शिवडी टी.बी. ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • जेरबाई वडिया रोड, शिवडी, मुंबई - 400015.
  •   
  • 24146993, 24127
 • वाडिया ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • जेरबाई वाडिया रोड, परेल, मुंबई - 400012.
  •   
  • 24169809, 24129
 • एम.जी.मेमोरियल

  •   
  • N.A
  •   
  • डॉ. एस. एस. राव रोड, परेल, मुंबई - ४०००१२.
  •   
  • 24132575
 • आशीर्वाद ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • दादर टी.टी,मुंबई- 400014
  •   
  • 24154826
 • डॉ.धरपुरे ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • 489, इडनवाला रोड, माटुंगा,मुंबई-400019
  •   
  • 24091603, 24092
 • मालती मोहन जीवक ट्रस्ट ब्लड बँक

  •   
  • तिरुपती टी हाऊस
  •   
  • साई कुंज,जीवक हॉस्पिटल,दादर (पूर्व),मुंबई-400014
 • मालती मोहन जीवक ट्रस्ट ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • साई कुंज, जीवक हॉस्पिटल, दादर (पूर्व), मुंबई - 400014.
  •   
  • 2224183922
 • भाभा ऍटोमिक रिसर्च सेन्टर हॉस्पिटल ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • बीएआरसी हॉस्पिटल, अणुशक्ती नगर, गोवंडी, मुंबई - 400088.
  •   
  • 25598353
 • मातोश्री वलबाई मुलजी शाह ब्लड बँक

  •   
  • N.A
  •   
  • अनीराज टॉवर, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400078.
  •   
  • 25941044