नोटबंदीवर चित्रातून आवाहन

 Mumbai
नोटबंदीवर चित्रातून आवाहन
नोटबंदीवर चित्रातून आवाहन
नोटबंदीवर चित्रातून आवाहन
See all

लालबाग - गुरुकुल ऑफ आर्टच्या बाल चित्रकारांनी 500 आणि 1000 च्या नोटा बाद झाल्यामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाचं आणि त्यावर संयम बाळगा असं आवाहन करणारं चित्र रेखाटलंय.

Loading Comments