विद्यापीठाच्या ७६ परीक्षेच्या तारखेत तर २७ परीक्षेच्या वेळापत्रकात बदल

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकामुळे मुंबई विद्यापीठाने २२,२३ २४ एप्रिल या पहिल्या टप्प्यातील तर २९ व ३० एप्रिल या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी विद्यापीठाच्या विविध शाखांच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

SHARE

लोकसभा निवडणुकीच्या वेळापत्रकामुळे मुंबई विद्यापीठाने २२,२३, २४ एप्रिल या पहिल्या टप्प्यातील तर २९ व ३० एप्रिल या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकीसाठी विद्यापीठाच्या विविध शाखांच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. एकूण ७६ परीक्षांच्या तारखा पुढे ढकलण्यात आल्या असून २७ परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला आहे.


तारखेत बदल

निवडणुकीच्या कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आलेल्या ७६ परीक्षांमध्ये वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेच्या ३०, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेच्या १७, तर आंतरविद्या शाखेच्या २९ परीक्षांचा समावेश आहे. या परीक्षा निवडणुकीच्या टप्प्यादरम्यान आल्या असून परीक्षांच्या पुढील तारखा जाहीर करण्यात आले आहेत. या परीक्षांचे वेळापत्रक लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहेत. 


वेळापत्रकात बदल

२७ परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून यात विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेच्या ४, वाणिज्य व व्यवस्थापन शाखेच्या ५ व आंतरविद्या शाखेच्या १८ परीक्षांचा समावेश आहे. या परीक्षांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला असून या परीक्षा निवडणुकीपूर्वी सुरू होणार आहेत. या परीक्षांचे वेळापत्रक विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर लवकरच उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. 


लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान येत असलेल्या काही परीक्षांच्या तारखा व काही परीक्षांचे पेपर पुढे ढकलण्यात आलेले आहेत. बदललेल्या परीक्षा या निवडणुकीनंतर लावण्यात आलेल्या आहेत. कमीत कमी बदल करण्याचा विद्यापीठाने प्रयत्न केलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी या बदललेल्या तारखांची व वेळापत्रकांची नोंद घ्यावी. 

-डॉ विनोद पाटील , संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ, मुंबई विद्यापीठहेही वाचा -

तृतीयपंथी कार्यकर्त्या गौरी सावंत निवडणूक सदिच्छा दूत

धुलिवंदनाच्या दिवशी टवाळखोरी कराल, तर तुरूंगात जाल!संबंधित विषय
ताज्या बातम्या