महानगर पालिका प्रभाग कार्यालय

Select Location

Showing 1-20 of 24 महानगर पालिका प्रभाग कार्यालय

 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • किशोर गांधी
  •   
  • आर / मध्य विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, महापालिका मंडई इमारत, रेल्वे स्टेशनजवळ, एस. व्ही. रोड, बोरिवली (प.), मुंबई - ४०० ०९२.
  •   
  • 022-28912396
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • व्ही. डी. कांबळे
  •   
  • आर / उत्तर विभाग महापालिका कार्यालय,संगीतकार सुधीर फडके उड्डाणपुलाखाली, जयवंत सावंत मार्ग, दहिसर(प.), मुंबई - ४०० ०६८.
  •   
  • 022-28920279
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • अजितकुमार अंबी
  •   
  • एल विभाग, महापालिका कार्यालय इमारत,लक्ष्मणराव यादव मंडई इमारत, १ ला मजला, स. गो. बर्वे मार्ग, कुर्ला (प), मुंबई - ४०० ०७०.
  •   
  • 022-26503104
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • एस. पी. किलजे
  •   
  • एम - पूर्व विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, कै. मधुकर तुकाराम कदम मार्ग व पेरीफेरी रोड जंक्शन,देवनार म्युनसिपल कॉलनी, गोवंडी, मुंबई - ४०० ०४३.
  •   
  • 022-26125841
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • हर्षद काळे
  •   
  • एम / पश्चिम विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, शरदभाऊ आचार्य मार्ग, नटराज सिनेमाजवळ, चेंबूर, मुंबई - ४०० ०७१.
  •   
  • 022-26125841
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • एस. एम. व्दिवेदी
  •   
  • एन विभाग महापालिका कार्यालय इमारत,दुसरा मजला, जवाहर इमारत, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई - ४०० ०७७.
  •   
  • 022-25012440
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • चंदा जाधव
  •   
  • एस विभाग महापालिका कार्यालय इमारत,लाल बहाद्दूर शास्त्री मार्ग, मंगतराम पेट्रोल पंपाजवळ, भांडुप (प.), मुंबई - ४०० ०७८.
  •   
  • 022-25948588
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • पी. एल. सपकाळे
  •   
  • टी विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, लाला देवीदयाळ मार्ग, मुलुंड (प), मुंबई - ४०० ०८०.
  •   
  • 022-25617410
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • किरण दिघावकर
  •   
  • ए - विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, १३४, इ, शहीद भगतसिंग मार्ग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाजवळ, मुंबई - ४०० ००१.
  •   
  • 022-22660883
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • उदयकुमार शिरुरकर
  •   
  • बी - विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, १२१, रामचंद्र भट्ट मार्ग, बाबुला टँक क्रॉस लेन, जे. जे. रुग्णालयासमोर, मुंबई - ४०० ००९.
  •   
  • 022-23736622
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • सत्यप्रकाश सिंग
  •   
  • सी - विभाग महापालिका कार्यालय इमारत,७६, श्रीकांत पालेकर मार्ग, चंदनवाडी, मरीन लाइन्स (पूर्व), मुंबई - ४०० ००२.
  •   
  • 022-23736622
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • देविदास क्षिरसागर
  •   
  • डी - विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, जोबनपुत्र कंपाउंड, नाना चौक, ग्रॅण्ट रोड (प), मुंबई - ४०० ००७.
  •   
  • 022-23865201
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • किशोर देसाई
  •   
  • ई - विभाग महापालिका कार्यालय इमारत,१०, शेख हाफीझुद्दीन, भायखळा (प.), मुंबई - ४०० ००८.
  •   
  • 022-23083695
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • केशव उबाळे
  •   
  • एफ/उत्तर विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, प्लॉट नं. ९६, भाऊ दाजी, किंग्स सर्कल, माटुंगा, मुंबई - ४०० ०१९.
  •   
  • 022-24014275
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • विश्वास मोटे
  •   
  • एफ/दक्षिण विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, डॉ. आंबेडकर रोड व जगन्नाथ भाटांकर मार्ग जंक्शन, परळ, मुंबई - ४०० ०१२.
  •   
  • 022-24182868
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • रमाकांत बिरादार
  •   
  • जी/उत्तर विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, हरिश्चंद्र येलवे मार्ग, प्लाझा सिनेमाच्या मागे, दादर (प), मुंबई - ४०० ०२८.
  •   
  • 022-24300513
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • डॉ. भाग्यश्री कापसे
  •   
  • जी/साऊथ विभाग महापालिका कार्यालय इमारत, धनमिल नाका, ना. म. जोशी मार्ग, मुंबई - ४०० ०१३.
  •   
  • 022-24223741
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • पी. एन. गायकवाड
  •   
  • एच/पूर्व विभाग, महापालिका कार्यालय इमारत, १ ला मजला, प्रभात कॉलनी, सांताक्रुझ (पू). मुंबई - ४०० ०५५.
  •   
  • 022-26125841
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • शरद उघाडे
  •   
  • एच/पश्चिम विभाग, महापालिका कार्यालय इमारत, सेंट मार्टिन्स रोड, वांद्रे पोलीस ठाण्यामागे, बांद्रा (प), मुंबई - ४०० ०५०.
  •   
  • 022-26422225
 • महानगरपालिका प्रभाग कार्यालय

  •   
  • देवेंद्रकुमार जैन
  •   
  • के/पूर्व विभाग, महापालिका कार्यालय इमारत,रूम नं १०३, आझाद रोड, गुंदवली, अंधेरी (पू), मुंबई - ४०० ०६९.
  •   
  • 022-26840986