विधानसभा सदस्य, आमदार

Select Location

Showing 1-20 of 53 विधानसभा सदस्य, आमदार

 • वांद्रे (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्रीमती. तृप्ती बाळा सावंत
  •   
  • २५३१, इमारत नं. ५५, महाराष्ट्र हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी, गांधी नगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०००५१.
  •   
  • 022-26518583
 • वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • अॅड. आशिष शेलार
  •   
  • ६०२, हायलँड कोर्ट, सी - विंग, बाजार रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - ४०००५०.
  •   
  • 022-2269994242
 • कुर्ला विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. मंगेश कुडाळकर
  •   
  • १२/४०८, डिग्निटी को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०००२४.
  •   
  • 022-25278925
 • कुर्ला विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. मंगेश कुडाळकर
  •   
  • १२/४०८, डिग्निटी को. ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - ४०००२४.
  •   
  • 022-25278925
 • चांदिवली विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. मोहम्मद आरिफ नसिम खान
  •   
  • ए/२०१, डी - २, राणी प्लाझा, शमशुद्दीन नगर, जरीमरी, कुर्ला - अंधेरी रोड, साकीनाका, चांदिवली - ४०००७२.
  •   
  • 022-28515057
 • मुलुंड विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. सरदार तारा सिंग
  •   
  • सरदार तारा सिंग जनसंपर्क कार्यालय, एल. बी. एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - ४०००७८.
  •   
  • 022-25668512
 • भांडुप विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. अशोक पाटील
  •   
  • रूम नं. ६, पाटील इस्टेट, कावेरी रोड, जिजामाता विद्या मंदिर जवळ, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - ४०००७८.
  •   
  • 022-25940100
 • विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. सुनिल राजाराम राऊत
  •   
  • मैत्री बंगला, फ्रेंड्स कॉलनी, भांडुप (पूर्व), मुंबई - ४०००४२.
  •   
  • 022-25666917
 • घाटकोपर (पश्चिम) विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. राम कदम
  •   
  • हिरा मानिक रेसिडेन्सी, तळ मजला, एस. एन. मेहता मार्ग, न्यू मानेकलाल इस्टेट, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई - ४०००८६.
  •   
  • 022-25126464
 • घाटकोपर (पूर्व) विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. प्रकाश मेहता
  •   
  • डी - १४०१, कुकरेजा पॅलेस, वल्लभ बाग लेन, वल्लभ पार्क, घाटकोपर (पूर्व), मुंबई - ४०००७७.
  •   
  • 022-210021838
 • मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. अबू असीम आझमी
  •   
  • सेंटिलन हाऊस नं. २, ४ वा मजला, हाझी एन. ए. आझमी मार्ग, कुलाबा, मुंबई - ४००००५.
  •   
  • 022-22831766
 • अणुशक्ती नगर विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. तुकाराम आर. काते
  •   
  • अमर नगर, ड्युक्स कंपनी समोर, वि. टी. पाटील रोड, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१.
  •   
  • 9699997499
 • चेंबूर विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. प्रकाश फातर्पेकर
  •   
  • प्लॉट नं. ५३३, आपला - ४, १ ला मजला, १२ वा रोड, चेंबूर, मुंबई - ४०००७१.
  •   
  • 022-25215115
 • कुलाबा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. राज के. पुरोहित
  •   
  • ९, राजहंस, २ रा मजला, जी रोड, मारिन ड्राईव्ह, मुंबई - ४००००३.
  •   
  • 022-22012288
 • कुलाबा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. राज के. पुरोहित
  •   
  • ९, राजहंस, २ रा मजला, जी रोड, मारिन ड्राईव्ह, मुंबई - ४००००३.
  •   
  • 022-22012288
 • कुलाबा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. राज के. पुरोहित
  •   
  • ९, राजहंस, २ रा मजला, जी रोड, मारिन ड्राईव्ह, मुंबई - ४००००३.
  •   
  • 022-22012288
 • मलबार हिल विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. मंगल प्रभात लोढा
  •   
  • लोढा फाऊंडेशन, १ ला मजला, मिरॅडोअर इमारत, पुनावाला हाऊस जवळ, बी. डी. मार्ग, ब्रीच कॅंडी, मुंबई - ४०००२६.
  •   
  • 022-23670624 /
 • भायखळा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. युसूफ पठाण
  •   
  • हायकॉन्स रेसिडेन्सी, ७ वा मजला, ७०२, २६ वा रोड, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई - ४०००५०.
  •   
  • 022-23022821/22
 • वडाळा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. कालिदास कोळंबकर
  •   
  • ५/३६, स्प्रिंग मिल चाळ, जी. डी. आंबेडकर, नायगाव, दादर (पूर्व), मुंबई - ४००१८०.
  •   
  • 022-24154848
 • वडाळा विधानसभा मतदारसंघ

  •   
  • श्री. कालिदास कोळंबकर
  •   
  • ५/३६, स्प्रिंग मिल चाळ, जी. डी. आंबेडकर, नायगाव, दादर (पूर्व), मुंबई - ४००१८०.
  •   
  • 022-24154848