पोलीस ठाणे

Select Location

Showing 1-20 of 118 पोलीस ठाणे

 • डॉ.केदारे भंडारे हॉस्पिटल

  •   
  • N.A
  •   
  • उर्मिला कमर्शिअल कॉम्प्लेक्स, 1 मजला, डी.के संधू मार्ग, चेंबूर (पूर्व), मुंबई-400071
  •   
  • 25284288, 25262
 • ब्रीच कँडी हॉस्पिटल

  •   
  • N.A.
  •   
  • 60/ए, भुलाभाई देसाई रोड, मुंबई-400026
 • आरे पोलीस स्टेशन

  •   
  • विजय एम.ओऊळकर
  •   
  • ओ.पी.गार्डन, च्या जवळ दिनकरराव देसाई मार्ग, आरे कॉलनी, छोटा काश्मीर बोटींग क्लब च्या जवळ गोरेगाव (पूर्व), मुंबई - 400065.
  •   
  • 100, 29272485,
 • बांगूर नगर पोलीस स्टेशन

  •   
  • संतोष ज्ञानेश्वर भंडारे
  •   
  • मालाड पोलीस स्टेशन कंपाऊंड, उंदेराई रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400064.
  •   
  • 100, 28810121
 • दिंडोशी पोलीस स्टेशन

  •   
  • ए. बी.सावंत
  •   
  • वृन्दावन सोसायटी, साईबाबा मंदिर च्या मागे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, च्या जवळ मालाड (पूर्व), मुंबई - 400097.
  •   
  •  100,24691929,
 • गोरेगाव पोलीस स्टेशन

  •   
  • भास्कर एकोजीराव जाधव
  •   
  • एस.व्ही.रोड, सिनेमॅक्स थिएटरच्या जवळ, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई - 400062.
  •   
  • 100, 28721900,
 • चुनाभट्टी पोलीस स्टेशन

  •   
  • सुनील शंकर भोसले
  •   
  • डी /1 बिल्डींग,देवरत्न नगर,स्वदेशी मिल रोड,सायन- चुनाभट्टी-मुंबई-400 022
  •   
  •   100,24050086,
 • मालाड पोलीस स्टेशन

  •   
  • सुधीर मनोहर महाडिक
  •   
  • मालाड पोलीस स्टेशन, उंदेराई रोड, मालाड (पश्चिम) - मुंबई - 400064.
  •   
  • 100,  28821147,
 • नेहरू नगर पोलीस स्टेशन

  •   
  • प्रमोद खोपर्डे
  •   
  • नेहरू नगर पोलीस स्टेशन, नेहरू नगर कॉलनी, कुर्ला (पूर्व), मुंबई - 400024.
  •   
  • 100,25224291, 2
 • वनराई पोलीस स्टेशन

  •   
  • चंद्रकांत एन.गुरव
  •   
  • बिल्डिंग न-एस.2/म्हाडा वनराई कॉलनी, गोरेगाव (पश्चिम), मुंबई - 400063.
  •   
  • 26861677, 100
 • आर.सी.एफ.पोलीस स्टेशन

  •   
  • दिलीप विष्णू राऊत
  •   
  • सर्वे न-12 बी,13 बी,सीटीएस न -213, 215, 216, आर सी मार्ग, चेंबूर, मुंबई - 400074.
  •   
  •  100,25541991,
 • जुहू पोलीस स्टेशन

  •   
  • सुनील राजाराम घोसाळकर
  •   
  • व्ही .एम रोड, कलानिकेतन शॉपच्या जवळ, विले पार्ले (पश्चिम),मुंबई- 400 056
  •   
  • 100,26184308, 2
 • टिळक नगर पोलीस स्टेशन

  •   
  • विजय अप्पाजी खैरे
  •   
  • बिल्डिंग न-117, टिळकनगर कॉलनी, शांता जोग मार्ग, चेंबूर, मुंबई - 400089.
  •   
  •   100,25229345,
 • आंबोली पोलीस स्टेशन

  •   
  • भरत शिका गायकवाड
  •   
  • पटेल इस्टेट रोड, पुष्टीकर सोसायटीच्या समोर, जोगेश्वरी (पश्चिम), मुंबई - 400102
  •   
  • 100,26762001, 2
 • घाटकोपर पोलीस स्टेशन

  •   
  • व्ही बी पाटील
  •   
  • चिराग नगर,एल.बी.एस.रोड,घाटकोपर (पश्चिम),मुंबई-400 086
  •   
  • 100,25153543, 2
 • डी.एन.नगर पोलीस स्टेशन

  •   
  • धनाजी शिवाजी नलावडे
  •   
  • डी. एन. नगर पोलीस स्टेशन, न्यू लिंक रोड,अंधेरी (पश्चिम), मुंबई.
  •   
  • 100,26304002, 2
 • पंत नगर पोलीस स्टेशन

  •   
  • श्रीकांत बाळासाहेब मोहिते
  •   
  • बी एन .72, तळ मजला, स्वामी समर्थ रामदास रोड.पंत नगर, घाटकोपर (पूर्व) मुंबई - 400 075.
  •   
  • 100,25013624, 2
 • ओशिवरा पोलीस स्टेशन

  •   
  • सुभाष खानविलकर
  •   
  • न्यू लिंक रोड, म्हाडा च्या समोर, ओशिवरा, जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - 400102.
  •   
  • 100,26322753, 2
 • पार्क साईट पोलीस स्टेशन

  •   
  • राजेंद्र एल.कुलकर्णी
  •   
  • पार्क साईट पोलीस स्टेशन, अहिल्याबाई होळकर मार्ग, सूर्या नगर, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई – 400 083.
  •   
  • 100,25789368, 2
 • सांताक्रूझ पोलीस स्टेशन

  •   
  • शंतनू पवार
  •   
  • जुहू गार्डन च्या समोर, लिंक रोड, सांताक्रूझ (पश्चिम), मुंबई - 400054.
  •   
  • 100,26493139, 2