आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन

 Bandra west
आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन
आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन
आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन
आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन
आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन
See all
Bandra west, Mumbai  -  

 वांद्रे रेक्लमेशन येथे आर्ट अॅंड क्राफ्ट प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात कपड्यांपासूंन मूर्तींपर्यंतच्या विविध वस्तू विक्रीस आल्या आहेत. दरवर्षी एक महिना आयोजित होणा-या या प्रदर्शनात देशभरातून विविध वस्तू विक्रीस येत असतात. विक्रीसाठी येणारे साध्या कपड्यांपासून ते महागडे दागिने हे या प्रदर्शनाचे वैशिष्ट आहे. 

Loading Comments