13 पैकी 7 एटीएम बंद

 Lower Parel
13 पैकी 7 एटीएम बंद
13 पैकी 7 एटीएम बंद
13 पैकी 7 एटीएम बंद
13 पैकी 7 एटीएम बंद
13 पैकी 7 एटीएम बंद
See all

गिरणगाव - गिरणगाव परिसरात विविध बँकेचे 13 एटीएम आहेत. त्यातील फक्त 6 एटीएम चालू असतात. उरलेले सात एटीएम अजूनही धुळखात पडलेत. पगार मिळूनही दुकानदाराकडे उधारी करण्याची वेळ आलीय. दैनंदिन व्यवहारात अडचण येतायेत. त्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त केली जातेय.

Loading Comments