जिल्हाधिकारी कार्यालय

Select Location

Showing 1-2 of 2 जिल्हाधिकारी कार्यालय

 • जिल्हाधिकारी कार्यालय

  •   
  • डॉ. अश्विनी जोशी (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी)
  •   
  • मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुराना जकात घर, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१.
  •   
  • 022-22661231
 • जिल्हाधिकारी कार्यालय

  •   
  • श्री. दीपेन्द्र सिंह कुशवाह (जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी)
  •   
  • जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर जिल्हा, १० वा माला, प्रशासकीय इमारत, चेतना कॉलेज के पास, शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.
  •   
  • 022-26556799