शिधावाटप कार्यालय

Select Location

Showing 1-20 of 30 शिधावाटप कार्यालय

 • चर्चगेट शिधावाटप कार्यालय (हेड ऑफिस)

  •   
  • N.A
  •   
  • रॉयल इन्शुरन्स बिल्डिंग, पाचवा मजला, जमशेडजी टाटा रोड, चर्चगेट रोड, मुंबई - 400020.
  •   
  • 022-22852814
 • चर्चगेट शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • एक्सप्रेस बिल्डिंग, चर्चगेट रेल्वे स्टेशन च्या समोर, चर्चगेट, मुंबई - 400020
  •   
  •  022-22820929
 • गिरगाव शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • पहिला मजला, पितळे मेन्शन, व्ही.पि. रोड, कावसजी पटेल टॅंक, मुंबई - 400004.
  •   
  • 022-23885782
 • माझगाव शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • सेल्स टॅक्स बिल्डिंग, माझगाव, मुंबई - 400010.
  •   
  • 022-23743976
 • उमरखाडी भायखळा शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • ऑफिस नं 3, जेल रोड, नूर बाग - उमरखाडी, मुंबई - 400009.
  •   
  • 022-23701909
 • परेल शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • पूर्वथा भवन, पाचवा मजला, महात्मा गांधी हॉस्पिटल जवळ, जे. नागेश मार्ग, परेल, मुंबई - 400012.
  •   
  • 022-24157592
 • दादर (पूर्व) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • ऑफिस नं. 16 A, शिंदे वाडी, दादर (पूर्व), मुंबई - 400014.
  •   
  • 022-24112935
 • धारावी शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • इ 5, पोलीस कॉलनी, निसर्ग गार्डनच्या समोर ,धारावी, मुंबई - 400017,
  •   
  • 022-24075209
 • दादर शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • शिधावाटप कार्यालय १९, तळ मजला, ब्राम्हण सहायक संघ, दादर (पश्चिम), मुंबई - ४०००२८
  •   
  • 022-24453336
 • वरळी शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • तळ मजला, बीडीडी चाळ,संकल्प प्रतिष्ठान ओपीडीच्या मागे,जांबोरी मैदान, वरळी, मुंबई - 400018.
  •   
  • 022-24935052
 • सांताक्रूझ (पूर्व) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • पहिला मजला, बिल्लव भवन, वाकोला ब्रिज समोर, नेहरू रोड, स्टेशन रोड, सांताक्रूझ (पूर्व), मुंबई - 400055.
  •   
  • 022-26123617
 • बांद्रा (पूर्व) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • ऑफिस नं. 29 डी, एम. एच.बी कॉलनी, बिल्डिंग नं . 18 & 31 जवळ, 8th रोड, खेर नगर, बांद्रा (पूर्व ), मुंबई - 40005.
  •   
  • 022-26477416
 • बांद्रा (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A.
  •   
  • ऑफिस नं.22 डी, जरी मरी मंदिरच्या मागे, बांद्रा तलावच्या समोर, एस.व्ही. रोड, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई - 400050.
  •   
  • 022-26423961
 • विले पार्ले (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • शारदा भुवन, देना बँकच्या वर, मिठीबाई कॉलेजच्या जवळ, वैकुंठ मेहता मार्ग, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056.
  •   
  • 022-26146905
 • अंधेरी(पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • पिडब्लूडी कंपाऊंड, भवन्स कॉलेजच्या जवळ, तहसीलदार ऑफिस समोर, दादाभाई नवरोजी मार्ग, अंधेरी(पश्चिम), मुंबई - 400058.
  •   
  • 022-26232059
 • विले पार्ले (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • शारदा भुवन, देना बँकच्या वर, मिठीबाई कॉलेजच्या जवळ, वैकुंठ मेहता मार्ग, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई - 400056.
  •   
  • 022-26146905
 • अंधेरी(पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • पिडब्लूडी कंपाऊंड, भवन्स कॉलेजच्या जवळ, तहसीलदार ऑफिस समोर, दादाभाई नवरोजी मार्ग, अंधेरी(पश्चिम), मुंबई - 400058.
  •   
  • 022-26232059
 • गोरेगाव (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • समाज कल्याण हॉल, उन्नत नगर नं.1, तीन डोंगरी कॉलेज, गोरेगाव (पश्चिम) , मुंबई - 400062.
  •   
  • 022-28722353
 • मालाड (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • शीतलछाया अपार्टमेंट, न्यू इरा सिनेमाच्या समोर, एस.व्ही रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400064.
  •   
  • 022-28893963
 • मालाड (पश्चिम) शिधावाटप कार्यालय

  •   
  • N.A
  •   
  • शीतलछाया अपार्टमेंट, न्यू इरा सिनेमाच्या समोर, एस.व्ही रोड, मालाड (पश्चिम), मुंबई - 400064.
  •   
  • 022-28893963