विजयी उमेदवारांची यादी

  Mumbai
  विजयी उमेदवारांची यादी
  मुंबई  -  
  वॉर्ड - 1 - तेजस्वी घोसाळकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 2 - जगदीश ओझा - भाजपा
  वॉर्ड - 3 - बाळकृष्ण ब्रीद - शिवसेना
  वॉर्ड - 4 - सुजाता पाटेकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 5 - संजय घाडी - शिवसेना
  वॉर्ड - 6 - हर्षद कारकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 7 - शितल म्हात्रे - शिवसेना
  वॉर्ड - 8 - हरीश छेडा - भाजपा
  वॉर्ड - 9 - श्वेता कोरगावकर - काँग्रेस
  वॉर्ड - 10 - जितेंद्र पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 11 - रिद्धी खुरसुंगे - शिवसेना
  वॉर्ड - 12 - गीता सिंघण - शिवसेना
  वॉर्ड - 13 - विद्यार्थी सिंग - भाजपा
  वॉर्ड - 14 - आसावरी पाटील - भाजपा
  वॉर्ड - 15 - प्रवीण शाह - भाजपा
  वॉर्ड - 16 - अंजली खेडेकर - भाजपा
  वॉर्ड - 17 - बिना दोषी - भाजपा
  वॉर्ड - 18 - संध्या दोशी - शिवसेना
  वॉर्ड - 19 - शुभदा गुडेकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 20 - दीपक तावडे - भाजपा
  वॉर्ड - 21 - शैलजा गिरकर - भाजपा
  वॉर्ड - 22 - प्रियांका मोरे - भाजपा
  वॉर्ड - 23 - शिवकुमार झा - भाजपा
  वॉर्ड - 24 - सुनीता यादव - भाजपा
  वॉर्ड - 25 - माधुरी भोईर - शिवसेना
  वॉर्ड - 26 - प्रीतम पंडागळे - भाजपा
  वॉर्ड - 27 - सुरेखा पाटील - भाजपा
  वॉर्ड - 28 - राजपती यादव - काँग्रेस
  वॉर्ड - 29 - ठाकूर सागर सिंग - भाजपा
  वॉर्ड - 30 - लिना पटेल-देहेरकर - भाजपा
  वॉर्ड - 31 - कमलेश यादव - शिवसेना
  वॉर्ड - 32 - स्टेफी किणी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 33 - विरेंद्र चौधरी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 34 - कमरजहा सिद्दीकी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 35 - सेजल देसाई - भाजपा
  वॉर्ड - 36 - दक्षा पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 37 - प्रतिभा शिंदे - भाजपा
  वॉर्ड - 38 - आत्माराम चाचे - शिवसेना
  वॉर्ड - 39 - विनया सावंत - शिवसेना
  वॉर्ड - 40 - सुहास वाडकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 41 - अर्चना देसाई - भाजपा
  वॉर्ड - 42 - धनश्री भरडकर - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 43 - विनोद मिश्रा - भाजपा
  वॉर्ड - 44 - संगीता ज्ञानमूर्ती - भाजपा
  वॉर्ड - 45 - राम बारोड - भाजपा
  वॉर्ड - 46 - योगिता कोळी - भाजपा
  वॉर्ड - 47 - जया तिवाना - भाजपा
  वॉर्ड - 48 - सलमा अलमेलकर - काँग्रेस
  वॉर्ड - 49 - संगीता सुतार - शिवसेना
  वॉर्ड - 50 - दिपक ठाकूर - भाजपा
  वॉर्ड - 51 - स्वप्निल टेंबवलकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 52 - प्रिती सातम - भाजपा
  वॉर्ड - 53 - रेखा रामवंशी - शिवसेना
  वॉर्ड - 54 - साधना माने - शिवसेना
  वॉर्ड - 55 - हर्ष पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 56 - राजुल देसाई - भाजपा
  वॉर्ड - 57 - श्रीकला पिल्ले - भाजपा
  वॉर्ड - 58 - संदीप पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 59 - प्रतिभा खोपडे - शिवसेना
  वॉर्ड - 60 - योगीराज दाभाडकर - भाजपा
  वॉर्ड - 61 - राजुल पटेल - शिवसेना
  वॉर्ड - 62 - चंगेझ जमाल मुल्तानी - अपक्ष
  वॉर्ड - 63 - रंजना पाटील - भाजपा
  वॉर्ड - 64 - शाहिदा हारून खान - शिवसेना
  वॉर्ड - 65 - अल्पा अशोक जाधव - काँग्रेस
  वॉर्ड - 66 - मेहेर मोहसिन शेख - काँग्रेस
  वॉर्ड - 67 - सुधा सिंग - भाजपा
  वॉर्ड - 68 - रोहन राठोड - भाजपा
  वॉर्ड - 69 - रेणू हंसराज - भाजपा
  वॉर्ड - 70 - सुनिता मेगचा - भाजपा
  वॉर्ड - 71 - अनिष मकवाने - भाजपा
  वॉर्ड - 72 - पंकज यादव - भाजपा
  वॉर्ड - 73 - प्रविण शिंदे - शिवसेना
  वॉर्ड - 74 - उज्ज्वला मो़डक - भाजपा
  वॉर्ड - 75 - प्रियंका सावंत - शिवसेना
  वॉर्ड - 76 - केशरबेन मुरजी पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 77 - अनंत नर - शिवसेना
  वॉर्ड - 78 - नाजीया अब्दुल जब्बार सोफी - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 79 - सदानंद परब - शिवसेना
  वॉर्ड - 80 - सुनील यादव - भाजपा
  वॉर्ड - 81 - मुरजी पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 82 - जगदीश कुट्टी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 83 - विनी डिसुजा - काँग्रेस
  वॉर्ड - 84 - अभिजीत सामंत - भाजपा
  वॉर्ड - 85 - ज्योती अळवणी - भाजपा
  वॉर्ड - 86 - सुशमा कमलेश राय - काँग्रेस
  वॉर्ड - 87 - विश्वनाथ महाडेश्वर - शिवसेना
  वॉर्ड - 88 - सदानंद गजानन परब - शिवसेना
  वॉर्ड - 89 - दिनेश कुबल - शिवसेना
  वॉर्ड - 90 - तुलिप मिरांडा - काँग्रेस
  वॉर्ड - 91 - सगुण नाईक - शिवसेना
  वॉर्ड - 92 - गुलनाज कुरेशी - एमआयएम
  वॉर्ड - 93 - रोहिणी कांबळे - शिवसेना
  वॉर्ड - 94 - प्रज्ञा भूतकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 95 - शेखर वायंगणकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 96 - मोहम्मद हलीम शमीम शेख - शिवसेना
  वॉर्ड - 97 - हेतल गाला - भाजपा
  वॉर्ड - 98 - स्वप्ना केळकर - भाजपा
  वॉर्ड - 99 - संजय अगलदरे - शिवसेना
  वॉर्ड - 100 - स्वप्ना म्हात्रे - भाजपा
  वॉर्ड - 101 - आसिफ जकेरीया - काँग्रेस
  वॉर्ड - 102 - मुमताज रजा खान - अपक्ष
  वॉर्ड - 103 - मनोज कोटक - भाजपा
  वॉर्ड - 104 - प्रकाश गंगाधरे - भाजपा
  वॉर्ड - 105 - रजनी नरेश केणी - भाजपा
  वॉर्ड - 106 - प्रभाकर शिंदे - भाजपा
  वॉर्ड - 107 - समिता कांबळे - भाजपा
  वॉर्ड - 108 - नील सोमय्या - भाजपा
  वॉर्ड - 109 - दीपाली गोसावी - शिवसेना
  वॉर्ड - 110 - आशा कोपरकर - काँग्रेस
  वॉर्ड - 111 - सारिका पवार - भाजपा
  वॉर्ड - 112 - साक्षी दिपक दळवी - भाजपा
  वॉर्ड - 113 - दीपमाला बढे - शिवसेना
  वॉर्ड - 114 - रमेश कोरगावकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 115 - उमेश माने - शिवसेना
  वॉर्ड - 116 - प्रमिला पाटील - काँग्रेस
  वॉर्ड - 117 - सुवर्णा करंजे - शिवसेना
  वॉर्ड - 118 - उपेंद्र सावंत - शिवसेना
  वॉर्ड - 119 - मनीषा रहाटे - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 120 - राजराजेश्वरी रेडकर - शिवसेेना
  वॉर्ड - 121 - चंद्रावती मोरे - शिवसेेना
  वॉर्ड - 122 - वैशाली पाटील - भाजपा
  वॉर्ड - 123 - स्नेहलता मोरे - अपक्ष
  वॉर्ड - 124 - ज्योती हारून खान - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 125 - रुपाली आवळे - शिवसेना
  वॉर्ड - 126 - अर्चना भालेराव - मनसे
  वॉर्ड - 127 - तुकाराम कृष्णा पाटील - शिवसेना
  वॉर्ड - 128 - अश्विनी हांडे - शिवसेना
  वॉर्ड - 129 - सूर्यकांत गवळी - भाजपा
  वॉर्ड - 130 - बिंदू त्रिवेदी - भाजपा
  वॉर्ड - 131 - राखी जाधव - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 132 - पराग शाह - भाजपा
  वॉर्ड - 133 - परमेश्वर कदम - मनसे
  वॉर्ड - 134 - सायरा खान - सपा
  वॉर्ड - 135 - समिक्षा दिपक सर्के - शिवसेना
  वॉर्ड - 136 - रुखसाना सिद्दीकी - सपा
  वॉर्ड - 137 - आयेशा रफिक शेख - सपा
  वॉर्ड - 138 - आयेशाबानो खान - सपा
  वॉर्ड - 139 - अख्तर अब्दुल रजा कुरेशी - सपा
  वॉर्ड - 140 - नादिया मोहसिन शेख - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 141 - विठ्ठल लोकरे - काँग्रेस
  वॉर्ड - 142 - वैशाली शेवाळे - शिवसेना
  वॉर्ड - 143 - ऋतुजा तारी - शिवसेना
  वॉर्ड - 144 - अनिता पांचाळ - भाजपा
  वॉर्ड - 145 - शाहनवाज शेख - एमआयएम
  वॉर्ड - 146 - समृद्धी काटे - शिवसेना
  वॉर्ड - 147 - अंजली नाईक - शिवसेना
  वॉर्ड - 148 - निधी शिंदे - शिवसेना
  वॉर्ड - 149 - सुषम सावंत - भाजपा
  वॉर्ड - 150 - संगीता हंडोरे - काँग्रेस
  वॉर्ड - 151 - राजेश फुलवारीया - भाजपा
  वॉर्ड - 152 - आशा मराठे - भाजपा
  वॉर्ड - 153 - अनिल पाटणकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 154 - महादेव शिगवण - भाजपा
  वॉर्ड - 155 - श्रीकांत शेटे - शिवसेना
  वॉर्ड - 156 - अश्विनी माटेकर - मनसे
  वॉर्ड - 157 - आकांक्षा शेट्टी - शिवसेना
  वॉर्ड - 158 - चित्रा सांगळे - शिवसेना
  वॉर्ड - 159 - प्रकाश मोरे - भाजपा
  वॉर्ड - 160 - किरण लांडगे - अपक्ष
  वॉर्ड - 161 - विजयेंद्र शिंदे - शिवसेना
  वॉर्ड - 162 - वाजिद कुरेशी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 163 - दिलीप लांडे - मनसे
  वॉर्ड - 164 - हरीश कृष्णा भांदिर्गे - भाजपा
  वॉर्ड - 165 - मोहम्मद अश्रफ आझमी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 166 - संजय तुरडे - मनसे
  वॉर्ड - 167 - दिलीशाद बानू मोहम्मद अश्रफ आझमी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 168 - सईदा खान - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 169 - प्रविणा मोरजकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 170 - कप्तान मलिक - राष्ट्रवादी काँग्रेस
  वॉर्ड - 171 - सानवी विजय तांडेल - शिवसेना
  वॉर्ड - 172 - राजेश्री शिरवाडकर - भाजपा
  वॉर्ड - 173 - प्रल्हाद ठोंबरे - शिवसेना
  वॉर्ड - 174 - कृष्णावेणी विनोद रेड्डी - भाजपा
  वॉर्ड - 175 - मंगेश सातमकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 176 - रवी राजा - काँग्रेस
  वॉर्ड - 177 - नेहल शाह - भाजपा
  वॉर्ड - 178 - अमेय अरुण घोले - शिवसेना
  वॉर्ड - 179 - सुफियान बानू नियाज अहमद - काँग्रेस
  वॉर्ड - 180 - गावकर स्मिता - शिवसेना
  वॉर्ड - 181 - पुष्पा कृष्णा कोळी - काँग्रेस
  वॉर्ड - 182 - मिलिंद वैद्य - शिवसेना
  वॉर्ड - 183 - गंगा कुणाल माने - काँग्रेस
  वॉर्ड - 184 - बाबू खान - काँग्रेस
  वॉर्ड - 185 - थैवलपिल जगदीश मक्कुनी - शिवसेना
  वॉर्ड - 186 - वसंत नकाशे - शिवसेना
  वॉर्ड - 187 - थेवर मारिअम्माल मथुरामलिंगम - शिवसेना
  वॉर्ड - 188 - रेष्मा बानो मोहम्मद हासिम खान - काँग्रेस
  वॉर्ड - 189 - हर्षला मोरे - मनसे
  वॉर्ड - 190 - शीतल गंभीर - भाजपा
  वॉर्ड - 191 - विशाखा राऊत - शिवसेना
  वॉर्ड - 192 - प्रीती पाटणकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 193 - हेमांगी वरळीकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 194 - समाधान सदा सर्वणकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 195 - संतोष खरात - शिवसेना
  वॉर्ड - 196 - आशिष चेंबुरकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 197 - दत्ता नरवणकर - मनसे
  वॉर्ड - 198 - स्नेहल आंबेकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 199 - किशोरी पेडणेकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 200 - उर्मिला उल्हास पांचाळ - शिवसेना
  वॉर्ड - 201 - सुप्रिया मोरे - काँग्रेस
  वॉर्ड - 202 - श्रद्धा जाधव - शिवसेना
  वॉर्ड - 203 - सिंधू रवींद्रनाथ मसुरकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 204 - अनिल सदाशिव कोकीळ - शिवसेना
  वॉर्ड - 205 - दत्ता रामभाऊ पोगंडे - शिवसेना
  वॉर्ड - 206 - सचिन देवदास पडवळ - शिवसेना
  वॉर्ड - 207 - सुरेखा रोहिदास लोखंडे - भाजपा
  वॉर्ड - 208 - रमाकांत सखाराम रहाटे - शिवसेना
  वॉर्ड - 209 - यशवंत जाधव - शिवसेना
  वॉर्ड - 210 - जामसुतकर सोनम मनोज - काँग्रेस
  वॉर्ड - 211 - रईस शेख - सपा
  वॉर्ड - 212 - गीता अजय गवळी - अखिल भारतीय सेना (अभासे)
  वॉर्ड - 213 - जावेद जुनेजा - काँग्रेस
  वॉर्ड - 214 - सरीता अजय पाटील - भाजपा
  वॉर्ड - 215 - अरुंधती दुधवडकर - शिवसेना
  वॉर्ड - 216 - राजेंद्र नार्वेकर - काँग्रेस
  वॉर्ड - 217 - मिनल पटेल - भाजपा
  वॉर्ड - 218 - अनुराधा पोतदार - भाजपा
  वॉर्ड - 219 - ज्योत्स्ना मेहता - भाजपा
  वॉर्ड - 220 - अतुल शहा - भाजपा
  वॉर्ड - 221 - पुरोहित आकाश राज - भाजपा
  वॉर्ड - 222 - मकवाना रिता भरत - भाजपा
  वॉर्ड - 223 - निकम निकीता ज्ञानराज - काँग्रेस
  वॉर्ड - 224 - शेख आफ्रिन जावेद - काँग्रेस
  वॉर्ड - 225 - सानप सुजाता दिग्विजय - शिवसेना
  वॉर्ड - 226 - हर्षिता नार्वेकर - भाजपा
  वॉर्ड - 227 - मकरंद नार्वेकर - भाजपा
  Loading Comments

  संबंधित बातम्या

  © 2018 MumbaiLive. All Rights Reserved.