आठवणी...

मुंबईवर २६/११ ला झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला ९ वर्ष झाल्यानंतर बेबी मोशे मुंबईत आला.