नाॅनस्टाॅप राफा!

राफेल नदालने ११ व्यांदा फ्रेंच ओपन जिंकत क्ले कोर्टचा बादशहा असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध केलं.