दहिसरमध्येही जीएसबीच्या गणपतीचा थाट

माटुंग्यातल्या जीएसबी मंडळाबद्दल आपण सर्वांनीच ऐकले आहे. मात्र दहिसरमध्ये ही एक जीएसबी मंडळ आहे. 1986 ला या मंडळाची स्थापना करण्यात आली. 11 दिवसाच्या दरम्यान भक्तमंडळी मोठ्या उत्साहात गणपतीची पूजा करतात.

 

Loading Comments