स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई

 Sion
स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई
स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई
स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई
स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई
स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई
See all

जीटीबी - मोदी सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाला हातभार लावण्यात आता विद्यार्थीही मागे नाहीत. या मोहिमेंतर्गत सायनच्या एसआयएस आणि गुरूनानक महाविद्यालयातल्या विद्यार्थ्यांनी जीटीबीनगर स्थानकाजवळ असलेल्या तिकीट कक्षाबाहेरच्या भिंतींवर सुशोभीकरण केले. यावेळी सुशोभीकरणाच्या माध्यमातून 'सुंदर मुंबई हरित मुंबई' आणि बेटी बचाओ बेटी पढाओ असे संदेश या विद्यार्थ्यांनी दिले. तसेच 'देशासाठी हे समाजकार्य असल्याचे या विद्यार्थ्यांनी स्पष्ट केले.

Loading Comments