नोटबंदीचा परिणाम हॉटेलवरही

 Pali Hill
नोटबंदीचा परिणाम हॉटेलवरही
नोटबंदीचा परिणाम हॉटेलवरही
See all

वांद्रे - 500 आणि 1000च्या नोटबंदीचा परिणाम माहिम हजरात मखदूम शाह बाबांच्या दर्ग्याजवळ बसणाऱ्या गरीबांवर झालाय. एखादी दानशूर व्यक्ती दर्ग्यात आली की, हॉटेल मालकाला 500 वा एक हजारची नोट देऊन या गरीबांना खायला-प्यायला द्या, असं सांगून जायचा. पण आता या गरीबांची परिस्थिती आणखीच हलाखीची झालीये. त्यामुळे आमचाही व्यवसाय कमी झाल्याचं हॉटेल मालक हुसेन इराणींनी सागितलं.

Loading Comments