गटाराच्या झाकण दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

 Dahisar
गटाराच्या झाकण दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
गटाराच्या झाकण दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
गटाराच्या झाकण दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष
See all

दहिसर - येथील चुनाभट्टी परिसरातील रस्त्याबाजूच्या नाल्यावरील गटाराचे झाकण तुटले आहे. येथून पादचारी ये-जा करत असतात. त्यामुळे येथून जाणाऱ्या नागगिकांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे वारंवार तक्रार करूनही महानगरपालिकेचा आर उत्तर विभाग याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने स्थानिकांनी संपात व्यक्त केला आहे.

Loading Comments