सेल्फी ले ले रे...

 Mumbai
सेल्फी ले ले रे...
Mumbai  -  

मोबाईल सेल्फीच्या अती हव्यासाने तरुणाई फक्त जीव धोक्यात घालत आहे. यावर प्रदीप म्हापसेकर यांनी रेखाटलेले हे व्यंगचित्र.

Loading Comments