सूर्य ‘स्पर्श

सूर्याला ‘स्पर्श’ करण्यासाठी आखल्या गेलेल्या जगातील पहिल्या अंतराळ मोहिमेतील यान ‘पार्कर सोलर प्रोब’ रविवारी ‘नासा’ने यशस्वीपणे प्रक्षेपित केले. हे यान सुमारे सात वर्षे अवकाशात राहणार असून सूर्याच्या बाह्य वातावरणाचा अभ्यास करून काही रहस्ये उलगडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.