SS inaugurates the Mandap

 Dahisar
SS inaugurates the Mandap
SS inaugurates the Mandap
SS inaugurates the Mandap
SS inaugurates the Mandap
SS inaugurates the Mandap
See all

Dahisar - Shivsena MLA Prakash Surve inaugurated Sri Ram Pratisthan Mandap in Kokanipada, Dahisar, which is formed through corporation's fund. Assembly is organised by Shri Ram Pratishthan Mandap, present at the inauguration were Corporator Udesh Patekar, Ashok Mhamunkar. Minatai Panmand, Shakha Pramukh Raju Mulla, Jagdish Trivedi, Usha Korgaokar and other Shivsainiks.

Loading Comments