रुपाली शिंदे

छायाचित्रण भयंकर आवडतं. गड, किल्ले सर करण्यात, भटकंतीत वेगळा आनंद मिळतो. वाचन... केक, आइस्क्रिम, चटपटीत पदार्थ खाणं... श्वानप्रेमी... खरेदी करणं... पाऊस म्हणजे वाहव्वा... पहाट आणि संध्याकाळ दोन्हींत वेगळा तजेला जाणवतो.

Showing 1-20 of 22 News

© 2018 MumbaiLive. All Rights Reserved.